Ông Khương Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình cho biết: Năm 2007, Công ty thực hiện doanh số trên 20,6 tỷ đồng, vượt 14,6% kế hoạch, tăng trên 3,8 tỷ đồng so với năm 2006, nộp ngân sách Nhà nước trên 4,7 tỷ đồng, tiếp tục xây dựng các công trình phúc lợi từ nguồn thu xổ số.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao cờ cho các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2007, trong đó có Công ty Xổ số kiến thiết Hoà Bình