Hoạt động xổ số

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc kiện toàn các cụm, khối thi đua của tỉnh năm 2021;

Căn cứ thông báo số 02/HĐTĐKT-TB ngày 05/02/2021 của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh về việc công nhận Cụm trưởng, Cụm Phó; Trưởng khối, Phó trưởng khối các cụm, khối thi đua của tỉnh năm 2021.

Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2021 Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình trưởng khối thi đua tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua và triển khai công tác thi đua khen thưởng khối các doanh nghiệp nhà nước trong Tỉnh 2021.

   Về dự hội nghị gồm có:

- Lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Chủ Tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị Trưởng khối, Phó Trưởng khối và các đơn vị thành viên trong Khối

Tại Hội nghị đã thảo luận các chỉ tiêu, nội dung thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh.

Theo đó, điển hình trong các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy năm 2021.

Tổ chức tập huấn cho 100% đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Tuyên truyền cho bầu cử đại hội đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các ngày lễ trong năm, phòng chống dịch bệnh COVID.

Đồng thời đơn vị cũng được yêu cầu phải hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao về phát triển đoàn viên; thành lập CĐCS; ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp; kế hoạch nộp nghĩa vụ về tài chính; ti lệ giao kiểm tra điều lệ, kiểm tra tài chính cung cấp và kiểm tra tài chính CĐCS.

Hội nghị đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong quá trình thực hiện công việc. Đồng thời, các đơn vị trong Cụm đã ký giao ước thi đua năm 2021.

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Super User