UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2591 về việc phê duyệt Đề án chuyển Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình thành Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình. Theo đó, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập và hoạt động theo luật Doanh nghiệp và điều lệ của Công ty.

 anh tru so cty

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình sẽ kinh doanh đa nghề hơn sau khi chuyển đổi

Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm: phát hành các loại xổ số, dịch vụ lưu trú ngắn ngày như khách sạn, nhà nghỉ; kinh doanh dịch vụ vui chơi có thưởng, giải trí, cho thuê hội trường, phục vụ khách du lịch; dịch vụ ăn uống; dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ và kinh doanh bất động sản. Hiện nay, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình đang hoàn tất các thủ tục nhằm sớm đi vào hoạt động.